Select Page

Ambrela

Centre for integration

Our Mission

Амбрела е центар за развој и интеграција во заедницата кој функционира како мултикултурна, непрофитна, заедница организација која е посветена на локално (во акција ориентирана) помош на ромските заедници во Македонија, на национално и на меѓународно ниво (креирање политики) со приоритет на човековите права и родовата еднаквост.

Препознавајќи ги бариерите што младите, жените и старите лица се соочуваат во нивните напори за самозајакнување, Амбрела има за цел да им овозможи да учествуваат поцелосно во македонското општество и да им помогнат во стекнување на самосвест и вештини потребни за постигнување на самоодобрување и, каде што е можно, поддршка нивната десегрегација, социјална еднаквост и учество.

ИНКЛУЗИЈА

Vivamus eu mattis turpis. Donec eget neque vel sapien congue porta.

READ MORE

ОБРАЗОВАНИЕ

Vivamus eu mattis turpis. Donec eget neque vel sapien congue porta.

READ MORE

ЧОВЕКОВИ ПРАВА

Vivamus eu mattis turpis. Donec eget neque vel sapien congue porta.

READ MORE

Lorem ipsum dolor sit amet

Vivamus eu mattis turpis. Donec eget neque vel sapien congue porta.

Lorem ipsum dolor sit amet

Vivamus eu mattis turpis. Donec eget neque vel sapien congue porta.

Lorem ipsum dolor sit amet

Vivamus eu mattis turpis. Donec eget neque vel sapien congue porta.

Sed dignissim mollis augue finibus accumsan. Donec at ante accumsan, auctor augue a, euismod sem. Vivamus eu mattis turpis. Donec eget neque vel sapien congue porta. Integer vitae ipsum et nibh sollicitudin egestas.

Name Surname

Sed dignissim mollis augue finibus accumsan. Donec at ante accumsan, auctor augue a, euismod sem. Vivamus eu mattis turpis. Donec eget neque vel sapien congue porta. Integer vitae ipsum et nibh sollicitudin egestas.

Name Surname

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

Tell us about your story and your project.