Амбрела
Центар за интеграција

 

Нашата мисија
Амбрела е центар за развој и интеграција во заедницата кој функционира како мултикултурна, непрофитна, заедница организација која е посветена на локално (во акција ориентирана) помош на ромските заедници во Македонија, на национално и на меѓународно ниво (креирање политики) со приоритет на човековите права и родовата еднаквост.

Препознавајќи ги бариерите што младите, жените и старите лица се соочуваат во нивните напори за самозајакнување, Амбрела има за цел да им овозможи да учествуваат поцелосно во македонското општество и да им помогнат во стекнување на самосвест и вештини потребни за постигнување на самоодобрување и, каде што е можно, поддршка нивната десегрегација, социјална еднаквост и учество.

ИНКЛУЗИЈА

Vivamus eu mattis turpis. Donec eget neque vel sapien congue porta.

ДОЗНАЈ ПОВЕЌЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

Vivamus eu mattis turpis. Donec eget neque vel sapien congue porta.

ДОЗНАЈ ПОВЕЌЕ

ЧОВЕКОВИ ПРАВА

Vivamus eu mattis turpis. Donec eget neque vel sapien congue porta.

ДОЗНАЈ ПОВЕЌЕ

Дел од активностите на нашата организација.

Lorem ipsum dolor sit amet

Vivamus eu mattis turpis. Donec eget neque vel sapien congue porta.

Lorem ipsum dolor sit amet

Vivamus eu mattis turpis. Donec eget neque vel sapien congue porta.

Lorem ipsum dolor sit amet

Vivamus eu mattis turpis. Donec eget neque vel sapien congue porta.

НОВОСТИ – ПРОЕКТИ

Контактирајте не со ваши предлози

Tell us about your story and your project.

14 + 15 =